De late brief

Helga Schneider werkt vlak na de oorlog als tolk op een Duitse luchthaven. Als bij toeval komt zij daar in gesprek met de Amerikaanse officier Frank Thompson. Die eerste ontmoeting is het begin van een duurzaam contact. Onbewust blijft zij echter voelen dat er iets tussen hen in staat waarover Frank niets wil loslaten. Zij wijt dit aan de verschrikkingen van de nog zo kort achter hen liggende oorlogsjaren, waarin je soms dingen hebt moeten doen die je een leven lang blijven achtervolgen. Iets dat slechts door de tijd kan worden geheeld, maar geen wezenlijk beletsel mag blijven voor twee mensen die elkaar liefhebben en zouden willen trouwen.

Na vijf maanden, op haar verjaardag nog wel die Frank vergeten heeft, komt dan toch het moment waarop er openlijk gesproken moet worden, omdat het zo niet langer gaat. Maar voordat Frank zijn ondraaglijk geheim kan prijsgeven, moet hij haar eerst de gehele voorgeschiedenis vertellen, wil zij begrip kunnen opbrengen voor zijn handelwijze. Een haast onmogelijke opgave voor hem, omdat hij ervan overtuigd is dat dit dan ook onherroepelijk een definitieve breuk tussen hen tot gevolg zal moeten hebben…

Omschrijving van Wikipedia.

Geef een reactie